Afspraken

Algemene afspraken van Het Luisterend Oor - ERKEND PLATVORM VOOR DEELECONOMIE

1
Het Luisterend Oor is een platform waarbij wij proberen om mensen die willen luisteren (hierna de Gesprekspartner of Luisteraar genoemd) en mensen die hun verhaal wensen te vertellen ( hierna de Vertellers genoemd ) bij elkaar te krijgen.
2
De medewerkers die wensen te luisteren ( Gesprekpartners ) worden geselecteerd en worden verondersteld de gave te hebben om in hoofdzaak te “luisteren”. Om de kwaliteit van het luisteren hoog te houden beschikt elke Verteller over de mogelijkheid om na zijn verhaal zijn ervaring en belevenis mee te geven. Dit is een belangrijke parameter om het beoogde doel van Het Luisterend Oor te kunnen behouden.
3
De Vertellers vragen een sessie aan van minstens één uur  en kunnen eventueel hun tijd verlengen per half uur en dit tot maximum 2 uur per sessie. Er kan ook nooit later geboekt worden dan de beschikbaarheid van de Gesprekspartner zoals die weergegeven is in zijn agenda.
4
Elke Gesprekpartner heeft een eigen agenda die hij kan beheren en waar hij zijn tijdstippen aangeeft waarin hij beschikbaar is voor een afspraak. 
5
De Gesprekspartner zal steeds op een zelfde locatie afspreken. De locatie is een publieke plaats zijn, waar een warme en gezellige sfeer heerst en waar een vertrouwelijk of aangenaam gesprek plaats kan vinden. Bij voorkeur een koffiebar, een taverne, ... . Indien de Gesprekspartner toch verkiest het gesprek bij hem/haar thuis te voeren, is dat een eigen keuze om het adres vrij te geven op het elektronisch platvorm van Het Luisterend Oor.
6
Bij het reserveren van een Gesprekspartner volgt een betaling via de site. Deze betaling zal vertrouwelijk worden behandeld en de betalingsgegevens worden niet vrijgegeven, noch gepubliceerd of gebruikt voor commerciële doeleinden. Na de betaling ontvangt de Verteller een mail met zijn reservatiebevestiging.  Enkel naam en telefoon wordt doorgegeven aan de betrokken Gesprekspartner, dit om elkaar snel te kunnen terugvinden op de afgesproken plek.
7
De Verteller kan tot 4 dagen voor de afspraakdatum zijn sessie annuleren. Het betaalde bedrag wordt dan teruggestort minus een annuleringskost van €10
8
Indien de Verteller niet tijdig ( ten laatste 4 dagen voor de afgesproken datum) annuleert en/of indien de Verteller niet komt opdagen zal het betaalde bedrag niet kunnen worden terugbetaald of omgezet worden in een nieuwe sessie. De Gesprekspartner zal in elk geval wel aanwezig zijn op de afspraak en wachten op de Verteller.
9
Indien de Verteller te laat komt zal de verloren tijd niet kunnen worden ingehaald, tenzij de Gesprekspartner hier geen probleem van maakt.
10
De Gesprekspartner luistert in hoofdzaak. Indien hij gevraagd wordt om zijn mening te geven kan hij dit doen. Deze mening is persoonlijk en onder geen enkele voorwaarde wetenschappelijk onderbouwd of correct. De enige manier waarmee de Gesprekspartner de Verteller kan helpen is door te luisteren of een goed gesprek te verkrijgen. Met elke Gesprekspartner heeft Het Luisterend Oor ( Vope bvba) een contractuele verbintenis. Hierin vragen wij elke Gesprekspartner de verkregen informatie, verhalen, namen en gegevens van de Vertellers strikt vertrouwelijk te behandelen.
11
Het is aan de Gesprekspartner om de sessie te beëindigen op het afgesproken tijdstip. Indien het gesprek uit loopt is dit dus een vrije keuze van de Gesprekspartner om het gesprek te laten uitlopen. Er kan echter geen extra vergoeding voor gevraagd worden.
12
Na de sessie betaalt ieder zijn eigen drankje.

13
Elke Gesprekspartner kan na de sessie via de site of via mail een recensie of reactie achterlaten en hierdoor zijn ervaringen delen via volgend mailadres(info@hetluisterendoor.be). Wij hopen hierdoor het concept van Het Luisterend Oor te kunnen verbeteren. Een minder positieve recensie kan nooit aanleiding geven tot een commerciële compensatie.
14
Ingeval van ziekte of afwezigheid om dringende reden van een Gesprekspartner zal de Verteller hiervan zo snel a+ls mogelijk per mail op de hoogte gebracht worden. Het bedrag van de geboekte sessie zal dan binnen de 4 werkdagen voor 100 % teruggestort worden op de rekening van de Verteller.  
15
Indien de Verteller de Gesprekspartner niet aantreft op het afgesproken uur en plaats en hiervan niet op de hoogte gebracht werd door Het Luisterend Oor (Vope bvba), vragen wij met aandrang dit te melden binnen de 24 uur nadat de sessie zou hebben plaatsgevonden en dit op het volgend mailadres: "info@hetluisterendoor.be".  In dit geval storten wij u het volledige bedrag terug.
16
Het Luisterend Oor (Vope bvba) kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor morele en fysieke schade veroorzaakt voor, na en tijdens de sessie door zowel de Verteller als ook de Gesprekspartner.
17
"Het Luisterend Oor " heeft een erkenning als elektronisch platvorm voor deeleconomie en kan daardoor via dit platvorm (www.hetluisterendoor.be)particulieren tewerkstellen voor dienstverlening bij andere particulieren.
18
Het Luisterend Oor/Vope bvba kan niet aansprakelijks gesteld worden voor eventuele schade opgelopen voor, tijdens of na het gesprek tussen de Vertellers en Gesprekpartners.
19
Ingeval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
20
Het Luisterend Oor is een initiatief van Vope bvba.
21
22
+
23
+
24
+
25
+
26
+

Zoek uw gesprekspartner